Velare Logo 2023 01

wheels for Vans

Wheels for vans by Velare Wheels

SMALL VANS

720kg load rating
Velare VLR03 Diamond Black 2

VLR03

PREMIUM

Velare VLR05 Diamond Black 2

VLR05

PREMIUM

medium VANS

900kg load rating
Velare VLR04 Diamond Black 2

VLR04

PREMIUM

Velare VLR06 Diamond Black 2

VLR06

PREMIUM

Velare VLR07 Diamond Black 2

VLR07

PREMIUM

Velare VLR08 Diamond Black 2

VLR08

PREMIUM

Velare VLR11 Diamond Black 2

VLR11

PREMIUM

Velare VLR12 Diamond Black 2

VLR12

PREMIUM

Velare VLR16 Diamond Black 2

VLR16

PREMIUM

Velare VLR17 Diamond Black 2

VLR17

PREMIUM

large COMMERCIAL VANS

1250kg load rating
Velare VLR T Diamond Black 2

VLR-T

COMMERCIAL

Velare VLR ST Diamond Black 2

VLR-ST

COMMERCIAL

Velare VLR T2 Diamond Black 2

VLR-T2

COMMERCIAL

6-Stud COMMERCIAL VANS

1250KG load rating

Velare VLR 6V Diamond Black Machined Face 2

VELARE VLR-6V

6-STUD COMMERCIAL
COMING 2024

Velare VLR 6S Diamond Black Machined Face 2

VELARE VLR-6S

6-STUD COMMERCIAL
COMING 2024

Velare VLR 6T Diamond Black Machined Face 2

VELARE VLR-6T

6-STUD COMMERCIAL
COMING 2024